top of page

 EVANGELISCHE
 KERK AALST

 HET KRUISPUNT 

christian-cross-nature.jpg

Wij zijn evangelische christenen die hun geloof op een enthousiaste manier willen beleven.

Wij willen elkaar bemoedigen en samen dicht bij God komen. Dit doen we door onze wekelijkse samenkomsten op zondag, maar ook door contacten en activiteiten tijdens de week.

Tijdens de samenkomsten kunnen de kinderen en jongeren genieten van onderwijs aangepast aan hun leeftijd.

 

ONZE VISIE

GELOOF, HOOP & LIEFDE

Op 5 mei 2017 werd onze visie bekendgemaakt. Naast een uitgebreide intentieverklaring werd ook onze nieuwe slogan voorgesteld. De werking van onze kerk willen wij laten kaderen in de drie Bijbelse kernwoorden:

GELOOF
HOOP
LIEFDE
1 Kor. 13:13  “Ons resten geloof, hoop & liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”
vertical-shot-open-bible-wooden-pathway-towards-sea-with-blurred-background.jpg

 
 #WAT GELOVEN WIJ?

En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

Efeze 5: 19-20

Elke zondag, samenkomst om 10u.

Klik hier voor de livestream

bottom of page