top of page

 EVANGELISCHE
 KERK AALST

 HET KRUISPUNT 

still-life-crucifix-with-beads.jpg

Missie
In geloof en toewijding aan een machtige God richten we ons op iedereen die we dagelijks ontmoeten, niemand mag uit de boot vallen. We willen een kerk zijn waar iedereen zich thuis, veilig, geliefd en ondersteund voelt en leven tot eer van God. Daarom organiseren we allerlei activiteiten voor mensen van zowel binnen als buiten de kerk met ruimte voor ontmoeting en persoonlijke gesprekken. We willen mensen helpen om:
- Jezus’ voorbeeld na te volgen.
- samen aan een gemeenschap van christenen te bouwen die een verschil maken
- uitreiken naar de samenleving met de goedheid en liefde van God.


Visie


Geloof
We geloven in één God die de wereld niet in de steek laat. Hij kwam als mens naar ons toe in de persoon van Jezus Christus en gaf hiermee een volmaakt voorbeeld van liefde. Zijn voorbeeld willen we volgen, het geeft antwoorden op levensvragen. We willen geen oppervlakkig of blind geloof, maar een doordacht geloof op basis van de Bijbel, goede argumenten en ervaring. Dit helpt om sterk te staan in het leven, goede keuzes te maken en is een bron van rust, kracht en zekerheid.Hoop
We geloven dat Jezus de enige hoop is voor de wereld, vergeeft en eeuwig leven schenkt na de dood. Te midden van maatschappelijke problemen en persoonlijke uitdagingen biedt het geloof in Jezus hoop, zekerheid en kracht. Het geeft antwoorden voor het dagelijkse leven. In welke omstandigheden iemand ook zit, de weg naar God is altijd open. Die hoop willen we uitdragen met woorden en daden.

 


Liefde
God is liefde. Als mens schieten we hierin vaak tekort. We vinden echt luisteren, elkaar aanvaarden en tijd maken voor elkaar belangrijk. Zowel binnen kerk als samenleving willen we zorg dragen. We willen groeien in die liefde, met het nodige geduld en respect voor elkaar.

Elke zondag, samenkomst om 10u.

Klik hier voor de livestream

bottom of page