top of page

 EVANGELISCHE
 KERK AALST

 HET KRUISPUNT 

Kerk banner 2024 2.jpg

Zing het 's

Zeg het met Psalmen

Uitgangstekst: Efeze 5:19

… word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. (18-20)

 

We gaan een heel jaar aan de slag met de psalmen. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we niet 1 maar 2 Bijbellezingen hebben. 1 psalm en 1 tekst uit het Nieuwe testament. Dat kan soms beperkt zijn tot 1 of 2 verzen. Belangrijk is de link tussen de Oudtestamentische Psalmen, met hun eigen jargon, naar de toepassing voor de gemeente van Jezus Christus.

 

Afgezien van de Psalmen die we kozen voor de feestdagen, komen er 7 groepen van Psalmen ter sprake.

 

1. Psalmen over levensvragen

Hierin gaat het over vragen die elk mens zich op een bepaald moment stelt.

Wat is belangrijk in het leven? Bestaat God? Hoe gaan we met elkaar om, wat is goed en kwaad en wie bepaalt dat dan? Wat is de tijd, wat is de natuur en de kosmos? Of noemen we dat de schepping? En waarom leven wij eigenlijk?

In dit blokje komt onze wereldvisie dus naar voor.

 

2. Psalmen over levensfasen

Heeft de Bijbel iets te zeggen over ongeboren leven? Hoe gaan we met kinderen om?

En wat gebeurt er als we oud worden?

Een kort blokje met 3 onderwerpen.

3. Psalmen over emoties

We hebben ze allemaal en de ene kan er beter mee om dan de andere. Wat zegt de Bijbel over kwaadheid, angst en verdriet? Wat kunnen we leren over vreugde? En wat als ons hart gebroken is door pijn?

 

4. Psalmen over valstrikken

Wat kan ons tot zonde verleiden? Welke situaties maken ons kwetsbaar voor invloed van de satan? Hoe gaan we om met armoede en ziekte? Is ons hart verdeeld? Wat als vrienden ons de rug toekeren? Of als we het onderwerp van roddel zijn?

Volgen we de meerderheid in het kwade door afgoden achterna te lopen? Hoe houden onze broers en zussen die vervolgd worden het toch uit?

5. Psalmen over roeping en bestemming

Als de vraag “moeder waarom leven wij” nog niet genoeg is beantwoord in het eerste thema, komen hier alle details. Ons leven van aan onze redding tot in de eeuwigheid.

Een leven om zegen te ontvangen en tot zegen te zijn. Een leven om God te volgen. Een leven lang God verwachten en tenslotte onze bestemming in de hemel bereiken.

 

6. Psalmen van lofprijs

Van lofprijs tot belijdenis. Loven van A tot Z, met toeters en bellen.

We zijn een volk dat de klank van de bazuin kent, we smachten naar Gods aanwezigheid en als bruid prijzen we de Bruidegom.

 

7. Psalmen van vertrouwen

Tot slot leren we alle toonaarden kennen van vertrouwen op God.

Wie vertrouwen we, waarop vertrouwen we en hoe kunnen we vertrouwelijk omgaan met de God die te vertrouwen is?

Elke zondag, samenkomst om 10u.

Klik hier voor de livestream

bottom of page