top of page

 EVANGELISCHE
 KERK AALST

 HET KRUISPUNT 

Bemoedigende liederen
Nu bekijken

I speak the name of Jesus over you      
In your hurting, in your sorrow  

I will ask my God to move

I speak the name 'cause it's all that I can do

In desperation, I'll seek Heaven and pray this for you

 

I pray for your healing, that circumstances would change

I pray that the fear inside would flee in Jesus name

I pray that a breakthrough would happen today

I pray miracles over your life in Jesus name

In Jesus name

 

speak the name of all authority

Declaring blessings, every promise

He is faithful to keep

I speak the name no grave could ever hold

He is greater, He is stronger He's the God of possible

 

I pray for your healing, that circumstances would change

I pray that the fear inside would flee in Jesus name

I pray that a breakthrough would happen today

I pray miracles over your life in Jesus name

In Jesus name

 

Come believe it, come receive it

Oh, the power of His Spirit is now forever yours

Come believe it, come receive it

In the mighty name of Jesus, all things are possible

I pray for your healing, that circumstances would change

I pray that the fear inside would flee in Jesus name

I pray that a breakthrough would happen today

I pray miracles over your life in Jesus name

I pray for revival, for restoration of faith

I pray that the dead will come to life in Jesus name

In Jesus name

Ik spreek de naam van Jezus uit over jou

In uw pijn, in uw verdriet
Ik zal mijn God vragen in actie te komen

Ik spreek de naam, want het is alles wat ik kan doen

In wanhoop zal ik de hemel zoeken en bid dit voor jou

 

Ik bid voor je genezing, dat omstandigheden   zouden veranderen

Ik bid dat de angst vanbinnen zou vluchten in Jezus naam

Ik bid dat er vandaag een doorbraak zou komen

Ik bid wonderen over je leven in Jezus naam

In Jezus naam

 

Ik spreek de naam van alle autoriteit

Zegeningen verklaren, elke belofte

Hij is trouw om te houden

Ik spreek de naam, geen graf zou ooit kunnen vasthouden

Hij is groter, hij is sterker Hij is de God van mogelijkheid

 

Ik bid voor je genezing, dat omstandigheden   zouden veranderen

Ik bid dat de angst vanbinnen zou vluchten in Jezus naam

Ik bid dat er vandaag een doorbraak zou komen

Ik bid wonderen over je leven in Jezus naam

In Jezus naam

 

Kom het geloven, kom het ontvangen

Oh, de kracht van zijn geest is nu voor altijd van jou

Kom het geloven, kom het ontvangen

In de machtige naam van Jezus zijn alle dingen mogelijk

Ik bid voor je genezing, dat omstandigheden   zouden veranderen

Ik bid dat de angst vanbinnen zou vluchten in Jezus naam

Ik bid dat er vandaag een doorbraak zou komen

Ik bid wonderen over je leven in Jezus naam

Ik bid voor opwekking, voor herstel van het geloof

Ik bid dat de doden tot leven zullen komen in Jezus naam

In Jezus naam

Elke zondag, samenkomst om 10u.

Klik hier voor de livestream

bottom of page