top of page

 EVANGELISCHE
 KERK AALST

 HET KRUISPUNT 

Privacy Policy

Evangelische Kerk Aalst- Het Kruispunt, gevestigd aan Zeeldraaierstraat 2, 9300 Aalst, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.eka-hetkruispunt.be/

Zeeldraaierstraat 2, 9300 Aalst België

0032485/852106

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Evangelische Kerk Aalst- Het Kruispunt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het ledenformulier of contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via HETKRUISPUNTAALST@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Evangelische Kerk Aalst- Het Kruispunt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Evangelische Kerk Aalst- Het Kruispunt analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- De persoonsgegevens die u zelf verstrekt worden enkel gebruikt om u van relevante info te voorzien die betrekking hebben met de Evangelische Kerk Aalst – Het Kruispunt.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Evangelische Kerk Aalst - Het Kruispunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens die u zelf verstrekt: Zo lang u lid of bezoeker bent van de Evangelische Kerk Aalst – Het Kruispunt, of op verzoek om uw gegevens te wissen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Evangelische Kerk Aalst - Het Kruispunt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Evangelische Kerk Aalst- Het Kruispunt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Evangelische Kerk Aalst - Het Kruispunt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar HETKRUISPUNTAALST@gmail.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen, op uw verzoek.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Evangelische Kerk Aalst- Het Kruispunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via HETKRUISPUNTAALST@gmail.com. Evangelische Kerk Aalst- Het Kruispunt heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- Persoonsgegevens die u actief verstrekt, worden digitaal bewaart en versleutelt met een wachtwoord.

Every sunday, service at 10AM.

Click here for our livestream

bottom of page