EVANGELISCHE

 KERK AALST

 HET KRUISPUNT 

 

Als gemeente hebben we een pastoraal team dat met u op weg wil gaan, wanneer u daar nood aan hebt.

Wanneer u worstelt en hulp nodig hebt, dan kan u steeds contact opnemen met iemand van het pastoraal team.

Ons team:

 • Timothy

 • Monique

 • Hilde

 • Anne-Marie

 • Dimitri

Er kan op veel probleemgebieden ingegaan worden.

 • Zelfaanvaarding

 • Huwelijks- en relatieproblematiek

 • Geloofsvragen

 • Depressie

 • Angst

 • Rouwverwerking

 • Verslaving

 • ...

Wanneer het ons zinvol lijkt, kunnen we ook doorverwijzen en samenwerken met de professionele hulpverlening. Dit uiteraard steeds in samenspraak.

Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

Jesaja 41:10

pastorale zorg blanco.png

 

Elke zondag, samenkomst om 10u.

Klik hier voor de livestream